Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Image Two kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat U gebruik maakt van de diensten van Image Two, en/of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Image Two verstrekt.
Image Two kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM IMAGE TWO GEGEVENS NODIG HEEFT
Image Two verwerkt uw persoonsgegevens om contact met U op te kunnen nemen als U daar om verzoekt.

HOE LANG IMAGE TWO GEGEVENS BEWAART
Image Two bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien U geen diensten meer afneemt van Image Two.

DELEN MET ANDEREN
Image Two verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van U computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die U browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Image Two gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Image Two maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Image Two te kunnen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Image Two heeft hier geen invloed op. Image Two heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@imagetwo.nl.
Image Two zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Image Two neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Image Two maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als Image Two de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien U meer informatie wenst over de beveiliging van door Image Two verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Image Two via info@imagetwo.nl.

Image Two
Visotter 45
3831 DX Leusen

Kvk 32 069 241 te Amersfoort

© 1998 - 2022 Image Two